Cuídate

Cuida

Aprende

Fórmate

CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)

PATOLOGÍAS QUE REQUIEREN CUIDADOS INTENSIVOS: OBSTETRICIA, SHOCK Y CUIDADOS POSQUIRÚRGICOS.
CUIDADOS INTENSIVOS DEL PACIENTE CON ALTERACIONES ENDOCRINAS Y/O DIGESTIVAS Y CUIDADOS NUTRICIONALES DEL PACIENTE CRÍTICO
PATOLOGIES QUE REQUEREIXEN CURES INTENSIVES I
EL PACIENT CRÍTIC AMB PATOLOGIES NEFROLÒGIQUES
DONACIÓ D'ÒRGANS I TEIXITS A LA UNITAT DE CURES INTENSIVES
ASPECTES ÈTICS-LEGALS EN L'ATENCIÓ DEL PACIENT CRÍTIC
FARMACOLOGIA EN CURES INTENSIVES
PATOLOGIES QUE REQUEREIXEN CURES INTENSIVES II
EL PACIENT GRAN CREMAT EN UNA UCI
EL PACIENT CRÍTIC POLITRAUMATITZAT
PACIENT CRÍTIC AMB TRASTORNS NEUROLÒGICS
PACIENT CRÍTIC CARDIOCIRCULATORI
VENTILACIÓ MECÀNICA I PACIENT RESPIRATORI CRÍTIC
ACCESSOS VASCULARS A LES UNITATS DE CURES INTENSIVES
MONITORATGE I ESCALES DE VALORACIÓ DEL PACIENT CRÍTIC
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT D'UNA UNITAT DE CRÍTICS
CAPNOGRAFÍA BÀSICA (CATALAN)
CAPNOGRAFIA BASICA
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UNA UNIDAD DE CRÍTICOS
MONITORIZACIÓN Y ESCALAS DE VALORACIÓN DEL PACIENTE CRÍTICO
ACCESOS VASCULARES EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
EL PACIENTE CRÍTICO CON PATOLOGÍA RESPIRATORIA
EL PACIENTE CRÍTICO CON TRASTORNOS CARDIOCIRCULATORIOS
EL PACIENTE CRÍTICO CON TRASTORNOS NEUROLÓGICOS
EL PACIENTE CRÍTICO POLITRAUMATIZADO
EL PACIENTE GRAN QUEMADO EN UNA UCI
EL PACIENTE CRÍTICO CON PATOLOGÍAS NEFROLÓGICAS
PATOLOGÍAS QUE REQUIEREN CUIDADOS INTENSIVOS I
PATOLOGÍAS QUE REQUIEREN CUIDADOS INTENSIVOS II
FARMACOLOGÍA EN CUIDADOS INTENSIVOS
ASPECTOS ÉTICO-LEGALES DEL PACIENTE CRÍTICO
DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS